Нерухомість


Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 10 січня 2013 р.

 

 Свідоцтво на занак для товарів і послуг № 165427 видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

 

Просмотров: 2492 || RSS


Корисні посилання
«HRGH»® Всі права захищені